Kan man verkligen spåra Bitcoin?

Mydigheter hävdar att bitcoin används främst som medel för pengatvätt, skattefusk eller andra kriminella aktiviteter. I den här typen av sammanhang pratas har den rådande uppfattningen länge varit att bitcoin är anonymt och därmed säkert att använda i syfte att begå brott. Numera är det dock allmänt vedertaget att transaktioner med Bitcoin ÄR spårbara, därmed är det många som rör sig från bitcoin till andra kryptovalutor som är mer inriktade mot anonymitet.

Är Bitcoin transaktioner anonymt?

En Bitcoin transaktion är relativt anonym men inte helt och hållet. För att få en bättre bild av hur det faktiskt förhåller sig med bitcoins anonymitet behöver vi gå lite djupare in i hur tekniken bakom bitcoin, alltså blockchain fungerar.

Anonymiteten som finns i bitcoin är den att du inte använder ditt namn, personnummer eller identitet för att göra transaktioner, istället använder du dig av en offentlig adress som ersätter ditt traditionella bankkonto.
Det stora missförståndet gör gällande att Blockchain fungerar som en svart låda där inget av vad som sker i Blockchain är synligt för utomstående. Sanningen är egentligen motsatsen till detta, det vill säga att blockchain är som en elektronisk automatisk loggbok som inte går att förfalska eller dölja. Alla transaktioner är synliga för alla och därfär kan man binda transaktioner via Bitcoin till din identitet om man kan binda dig till den Bitcoin-adress du använt dig av.

Hur kan man spåra en Bitcoin transaktion?

​För att spåra transaktioner så behöver man en Bitcoin-adress som genereras i användarens plånbok. Denna adress är en del av blockchain, dvs. blockkedjan och allt man behöver göra är att söka på adressen via en node för att hitta transaktioner bakåt i tiden – hela vägen från plånbokens skapelse! Däremot så är det svårt att veta vem som äger plånboken om den inte ligger hos en exchange där man verifierat sig med pass, nationellt id eller körkort.

​Kan man göra Bitcoin -transaktioner anonymt?​

​Det korta svaret är nej men det finns däremot plånböcker som erbjuder coinjoin vilket innebär att ett flertal användare, oftast ett hundratal går ihop och blandar sina Bitcoins som sedan distribueras slumpmässigt. På så sätt blir det ännu svårare för en användare att följa transaktionerna eftersom hundratals transaktioner blir blandade. 

​Nackdelen med att blanda sina Bitcoins med andra användare är att du aldrig vet vart pengarna kommer ifrån. Det kan därför vara att du blir ofrivilligt inblandad i pengatvätt och annan kriminell verksamhet som du givetvis helst vill hålla dig borta ifrån. 

​Finns det anonyma kryptovalutor?

I dagsläget så är Monero den mest populära kryptovalutan för bättre förutsättningar gällandes anonymitet. Den är skapad på ett protokoll som heter CryptoNote och är till skillnad från Bitcoin-protokollet byggd på en annan algoritm som är baserad på mer obfuskering av blockchain. 

​Monero är precis som Bitcoin decentraliserad men har fokus på personlig integritet. Den har ett stort stöd av sin community då även den är byggd på öppen källkod. Den lanserades för första gången i April 2014.

Vanliga Frågor & Svar – FAQ 2024

Är Bitcoin transaktioner anonymt?

En Bitcoin transaktion är relativt anonym men inte helt och hållet. Du använder inte ditt namn, personnummer eller annan form av identitet för att göra transaktioner, utan istället en offentlig adress som ersätter ditt traditionella bankkonto. Detta gör att det kan vara svårt att binda transaktioner till en specifik person. Däremot är alla transaktioner synliga i blockkedjan, vilket gör det möjligt att spåra transaktioner tillbaka i tiden om man har tillgång till rätt information.

Hur kan man spåra en Bitcoin transaktion?

För att spåra transaktioner behöver man ha tillgång till den Bitcoin-adress som användes i transaktionen. Denna adress finns i blockkedjan och man kan söka efter den via en node för att hitta transaktioner bakåt i tiden. Det kan dock vara svårt att veta vem som äger plånboken om den inte ligger hos en exchange där man verifierat sin identitet.

Kan man göra Bitcoin-transaktioner anonymt?

Det finns plånböcker som erbjuder coinjoin, vilket innebär att ett flertal användare går ihop och blandar sina Bitcoins. På så sätt blir det svårare för en användare att spåra transaktioner eftersom hundratals transaktioner blir blandade. Nackdelen med att använda coinjoin är att du inte vet vart pengarna kommer ifrån och kan därför bli inblandad i kriminell verksamhet utan att veta om det.

Finns det anonyma kryptovalutor?

Ja, det finns kryptovalutor som är mer inriktade på anonymitet än bitcoin. Dessa valutor använder sig oftast av tekniker som coinjoin eller andra metoder för att göra det svårare att spåra transaktioner. Det är viktigt att notera att anonymitet inte alltid är ett tecken på kriminell verksamhet, utan kan också vara viktigt för personer som vill ha en högre grad av integritet och sekretess i sin ekonomi.