BTC SEK

Come ottenere un tasso BTC SEK favorevole e sicuro!

Det finns flertalet alternativ och då pratar vi inte om Avanza. Avanzas certifikat är ibland missvisande för bitcoins reella kurs. Man bör istället se sig som efter svenska kryptobörsar så som Trijo www.trijo.co eller utländska börsar så som Binance www.binance.com


Det är viktigt att hålla sig uppdaterad från en säker källa och med säker menar vi en likvid källa specialiserad på handel med kryptovalutor. Vi på Bitcoin robot väljer nästintill alltid att använda oss av utländska aktörer då dem oftast har bättre likviditet och bättre orderdjup än svenska bitcoin börsar.

Come leggere il BTC SEK?

Quando si guarda al prezzo in corone svedesi rispetto al Bitcoin, occorre tenere presente che può essere anche è la corona svedese che sale e scende. Anche se la corona svedese è molto meno volatile delle criptovalute.

Quando si legge una coppia di valute come BTC/SEK, bisogna capire due cose:

1. È alltid det förstnämnda valutan som man köper för den sistnämnda, av denna anledning när man ser BTC/SEK köper du alltså Bitcoin för Svensk krona. När vi däremot vänder på paret SEK/BTC så köper du Svensk Krona för Bitcoin. 

2. Om du använder dig av certifikat eller CFD produkter finns det ofta även möjlighet att tjäna på nedgången av en valuta och därför finns det båda köp och sälj alternativ. Om du Säljer betyder det att du placerar en order som spekulerar på nedgång av det förstnämnda paret. Det betyder att om du placerar en Vendete su BTC/SEK per guadagnare se la corona si rafforza rispetto al Bitcoin e di andare in negativo sull'operazione se il mercato si muove nella direzione opposta. Il vantaggio di un contratto CFD è che potete sempre chiudere la vostra posizione in qualsiasi momento, poiché l'acquirente è spesso il broker stesso, il cosiddetto "market maker".

Quando quando si negozia un CFD su BTC/SEK, si dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo di una leva bassa, poiché questo è il motivo principale per cui la maggior parte delle persone perde capitale nel trading di CFD con Bitcoin..

Bitcoin kan röra sig väldigt snabbt och volatilt och därför vid en hävstång på 10 gånger kan en 4 procentig rörelse snabbt bli 40 procent så det gäller att använda stop loss och take profit när du handlar med BTC/SEK.