bitcoin mining

CHE COS'È IL MINING DI BITCOIN?

När nya Bitcoin skapas så innebär det att ett nytt digitalt matematiskt pussel är löst i blockkedjan och detta kallas helt enkelt för ”Bitcoin mining”. Direkt översatt ifrån Engelska så innebär detta grävning, dvs. att man gräver efter Bitcoins i nätverket. En lokal eller ett ställe som gräver efter Bitcoins kallas för ”Bitcoin mine”, dvs. ”Bitcoin gruva”.

Hur fungerar Bitcoin mining?

Rent praktiskt så fungerar bitcoin mining genom att datorer med kraftfull hårdvara kopplas samman och löser svåra matematiska formler i blockkedjan. Den som lyckas verifiera ett block till ett värde av 1 MB (megabyte) i Bitcoin-transaktioner är då berättigad att bli belönad i Bitcoins. Däremot så är man inte garanterad belöning utan enbart berättigad. 

Får alla som minar Bitcoin (nytt block) en belöning?

Nej, alla miners får inte en belöning. Förutom minimum kravet på 1 MB i Bitcoin-transaktioner så behöver man också ha tur. I teorin så får grävare incitament när man lyckas legitimera samt monitorera transaktioner som försäkrar giltigheten i blockkedjan. Det är på detta sätt som Bitcoin lyckas fungera decentraliserat eftersom att ansvaret är utspritt bland användare över hela världen som bidrar till att Bitcoin mining fortsätter att fungera.

Belöningen är till för att grävare ska känna sig motiverade att bidra till nätverket. 

Är Bitcoin mining lönsamt?

Just nu får man 6.25 Bitcoins per block som blivit grävt av en grävare. Detta är något som har halverats var fjärde år sedan Bitcoins begynnelse. Det är ett ganska bra incitament och betalar bra men man ska inte glömma bort att det kostar en del att mina Bitcoins. Detta blir inte billigare utan snarare dyrare.

Så här mycket tjänade man under tidigare år:

– År 2009 när Bitcoin lanserades så fick man hela 50 Bitcoins per block som blivit grävt.

– År 2012 blev det halverat till 25 Bitcoins per block.

– År 2016 blev det än en gång halverat till 12.5 Bitcoins per block.?

Vad behöver man för att mina Bitcoins?

För att du ska gräva Bitcoins framgångsrikt så behöver du investera i kraftfull hårdvara som ett starkt grafikkort, också kallat GPU, eller en ASIC. Dessa kostar allt ifrån 4500 kr till över 100.000 kr beroende på vad du hittar på marknaden. Detta har dessvärre blivit dyrare med åren.

Förutom hårdvara så behöver du också ha tillgång till elektricitet och detta är inte alltid billigt. Utrustningen drar ofta väldigt mycket elektricitet och på grund utav detta så är det inte alltid lönsamt för en privat grävare.

Är Bitcoin mining lagligt?

Det är lagligt att mina Bitcoins så länge som det inte finns en specifik lag i det land du bor i som säger motsatsen. Om du bor i Algeria, Bolivia, Ecuador, Egypt, Morocco, Nepal eller Pakistan så får du inte mina Bitcoins lagligt. 

Användning samt grävning av Bitcoins är överlag lagligt över resten av världen och det är fler länder än få som tillåter detta.