På senare tid har EAConomy marknadsfört deras senaste tjänst ”snabbkurs i aktieoptioner”. Efter att ha misslyckats med båda deras handelsrobotar går de nu vidare till aktieoptioner.

Aktieoptioner är ett omstritt finansinstrument som passerat många långtifrån standardiserade antagningsprocedurer och licenser innan det släpps på finansmarknaden och för allmänt handelsfolk. EAConomy, ett välkänt pyramidspel med en tidigare misslyckad handelsrobot, har lanserat en snabbkurs i aktieoptioner med profilenm ”Jessica Ramos”. Där påstår de ge investerare en smidig ingång i marknaden för nybörjare utan ett behov av djup kunskap om aktieoptioner.

Men är det verkligen så enkelt? I den här artikeln tar vi en titt på deras upplägg.

Hur aktieoptioner fungerar

Aktieoptioner är samarbetskontrakt, sällan fysiska tillgångar, som gör det möjligt för en investerare att köpa eller sälja ett antal aktier av ett företag vid en viss tidpunkt och till en specificerad volym. På så sätt ger aktieoptioner investerare flexibilitet att förutse kursrörelser och andra faktorer som påverkar värdet av en fast aktie. Det är även ett alternativ till investeringar i tillgångar som är sårbara för marknadsförhållanden, men med potential för stora vinster. För många är aktieoptioner ett betydande verktyg för att förbättra kapitalavkastning.

När det kommer till aktieoptioner, är det viktigt att påminna potentiella investerare om att det är ytterst svårt att förutse kursrörelser och att ’snabb rikedom’ nästan aldrig sker. Det är också viktigt att begripa att eftersom aktieoptioner kommer och går så snabbt, så finns det kortsiktiga risker som måste hanteras professionellt. Utan tvekan är det redan innan vi går in på vad kursen erbjuder ett stort varningstecken att de ens erbjuder detta.

Så fungerar EAConomy:s kurs i aktieoptioner

Kursen är inkluderad i EAConomy?s elite-paket (Elite eller Elite Pro Packages) och påstår sig lära ut eventuella investerare grunderna i aktieoptioner på ett antal timmar – och tydligen i skenet av att man skulle kunna göra en nettovinst samt uttag. I en pressrelease från EAConomy sa företaget att de försöker hitta möjligheter att hjälpa lärarna som är nya i branschen att förstå grunderna i aktieoptionshandel och utbyta erfarenheter med andra investerare som publiceras på plattformen.

EAConomy email för aktieoptioner

Problemet med denna lösning är inte att de erbjuder en utbildning, utan vad som händer när dem har utbildat. Man vill helt enkelt att nybörjare ska bli intresserade av att investera i aktieoptioner, för att sedan få dem att investera. Precis som med casino är inte alla lämpade att handla med aktieoptioner, så man bör vara försiktig så att man inte förlorar alla sina pengar.

Varför erbjuder EAConomy detta nu?

En video av deras frontfigur Jessica Ramos som introducerar konceptet.

Eaconomy misslyckades fatalt med båda deras handelsrobotar Aithena och sedan uppföljaren Xenai, vilket nu verkar få företaget att erbjuda ett ännu mer volatilt upplägg. Detta genom att få deras kundbas att investera i aktieoptioner.

Deras tidigare handelsrobot ”Aithena” försökte automatisera handelsprocessen men lyckades inte leverera de överenskomna resultaten för de investerare som hade lämnat ut sina pengar. Det blev stora protester efter det demonterade projektet. Med avseende på Xenai-handelsrobotarna, så var denna nästan likadan med ett annat namn. De handlare som investerade fick inte det önskade resultatet, eftersom algoritmprocessen inte fick tillräckliga resultat som krävdes för att orsaka ett framgångsrikt handelsresultat.

För att försöka täcka upp sina förluster, erbjuder Eaconomy sina kunder att lära sig investera i aktieoptioner för att sedan investera. Det tycks som om Eaconomy är desperata efter att ta vara på det som är kvar av deras inblandning i finansmarknaderna, trots att deras tidigare projekt har misslyckats fatalt. Deras försök att pressa ut sista det sista från sina kunder kan leda till stora förluster som antagligen kommer att påverka deras förtroende hos kunderna och investerarna om det går fel även denna gång.

Se upp för dessa varningstecken

Om man är orolig att det kan vara ett investeringsbedrägeri så identifieras det genom att titta på olika typer av varningstecken. Dessa varningstecken är vanligtvis specifika omständigheter som ofta indikerar att ett företag eller en produkt är förknippad med ett investeringsbedrägeri. En noggrann granskning av dessa tecken kan stötta investerare att undvika att bli utsatta för potentiella bedrägerier. Tabellen nedanför beskriver de vanligaste tecknen eller varningssignalerna för investeringsbedrägeri.

TeckenFörklaring
Otillräcklig research eller due diligenceBedrägeri innefattar ofta ett företag eller en produkt som inte har undersökts på rätt sätt innan investeringar görs.
Orealistiska vinsterBedragare skapar ofta företag eller produkter som påstås kunna erbjuda orealistiska vinster och löften om stora avkastningar utan någon risk.
Krav på stora investeringar omedelbartFöretag eller produkter som kräver stora investeringar omedelbart kan indikera ett investeringsbedrägeri, eftersom det visar att inledande investeringar ofta misslyckas.
PyramidespelBedrägeri som intresserar investerare kan ibland innehålla element som pyramidespel och investerare som uppmanas att lägga till nya investeringar för att tjäna större vinster.
Påstådda insiderinformationerBedrägeri som påstår att använda företagets insider-information kan ibland vara ett tecken på att det är ett investeringsbedrägeri.
Okända företag eller produkterKänner inte investeraren till bedragarens företag eller produkt kan det vara ett tecken på att det är ett investeringsbedrägeri.
Uppmaningar till snabba investeringsbeslutBedragare kan försöka tvinga investerare att göra snabba beslut, utan att ge investerarna en chans att granska investeringen.
En tabell som visar tydliga tecken på att det kan vara ett investeringsbedrägeri.

EAConomy’s Jessica Ramos som erbjuder utbildningarna

Jessica Ramos är den främsta frontfiguren för EAConomys snabbkurs om aktieoptioner. Man kan hitta hennes LinkedIn-profil om man känner sig osäker på om det är seriöst eller inte. Viktigt att veta överlag är att även en LinkedIn-profil kan vara överdriven för att locka till sig en större seriositet. Vi kan dessvärre inte bekräfta varken det ena eller det andra i det här fallet.

Foire aux questions - FAQ

Vad är aktieoptioner?

Aktieoptioner är samarbetskontrakt, sällan fysiska tillgångar, som gör det möjligt för en investerare att köpa eller sälja ett antal aktier av ett företag vid en viss tidpunkt och till en specificerad volym.

Varför erbjuder EAConomy en snabbkurs i aktieoptioner?

Eaconomy misslyckades med att lansera sina programvara för handelsrobot, Aithena och Xenai. Företaget försöker nu nå sina kunder att investera i aktieoptioner för att täcka upp förlusterna som uppstått efter misslyckandet.

Vad erbjuder EAConomy:s kurs?

Kursen som erbjuds av EAConomy innehåller grunderna i aktieoptioner och innebär att lärarna ska utbyta erfarenheter med andra investerare på plattformen.

Är det en bra idé att investera i aktieoptioner?

Aktieoptioner kommer och går så snabbt, så det finns kortsiktiga risker som måste hanteras professionellt. Det är inte rekommenderat att investera i aktieoptioner överlag, då vi inte ger investeringsråd.