Vad Är Volatilitet För Något?

Osa 4: Mitä on volatiliteetti?

Jos olet kuullut Bitcoinista, olet luultavasti kuullut Ethereumista. Se on toiseksi suurin kryptovaluutta Bitcoinin jälkeen. Se on myös hajautettu tietojenkäsittelyalusta, jolla voidaan käyttää monia sovelluksia, kuten DeFi:tä ja NFT:tä. 

Vad Är Volatilitet?

När man mäter hur mycket ett pris på en tillgång har rört sig så säger man att man mäter volatilitet. Eftersom att kryptovalutor rör sig väldigt mycket upp och ner så säger man att de är väldigt volatilita instrument.

Ju mer volatilt en tillgång är, desto mer riskfylld anses de vara som investering. Varför det är en högre risk är för att tillgången har en större potential att ge större avkastning eller större förluuster under kortare tidsperioder. 

Hur Mäter Man Volatilitet I Marknaden?

Precis som att man gör tekniska analyser på historisk data så mäter man volatilitet. När man pratar om volatilitet så finns det ett par olika sätt att mäta den på.

Historisk Volatilitet

Historisk volatilitet mäter man normalt sett under en viss tidsperiod om 30 dagar eller ett år år tillbaka. Man mäter också historisk volatilitet med matematiska beräkningar.

Så Här Fungerar Implicit Volatilitet

När man handlar med finansiella instrument som kryptovalutor och försöker förutspå framtida rörelser så letar man efter något som kallas för ”implicit volatilitet”.  Det finns givetvis ingen som kan förutsäga framtiden men man kallar det för ”en mindre exakt vetenskap”.

För att få fram volatiliteten så använder man en metod som kallas beta. Det fungerar genom att man mäter hur volatil en aktie är i förhållande till den bredare marknaden. 

Vad Är Normal Volatilitet?

En aktie anses ha ett brett spektrum av volatilitet till skillnad från en kryptovaluta. Om man jämför dessa två instrument så anses kryptovalutor vara mycket mer volatila och därför kan man säga att aktier har en normal och stabil volatilitet.

En snitt-volatilitet överlag ligger på 15 procent och oftast mellan 10-20 procent. På senare tid har volatiliteten ökat gentemot historisk data, men är ännu inte på onormala nivåer.

Hur Fungerar Ett Volatilitetsindex?

Det finns olika typer av volatilitetsindex men ett populärt inom kryptovalutor är Bitcoins volatilitetsindex. Det fungerar på så sätt att det mäter Bitcoins fluktuerande på en specifik dag i relation till sitt pris. Ju högre volatilitet desto mer riskfyllt är en investering tack vare att det är svårare att förutspå prisrörelser.