Är Bitcoin haram?

Begreppet om Bitcoin är halal eller haram är inte enkelt att reda ut. De senaste åren har det varit en het diskussion huruvida Bitcoin är haram eller inte. Det finns vissa som anser att Bitcoin är halal medan andra anser att det är haram. Enligt de senaste vetenskapliga tolkningarna anser man att den generella användningen av Bitcoin är halal, medan trading, gambling och lån är haram.

Varför anses Bitcoin vara haram?

Anledningen till att Bitcoin överlag anses vara haram är för att det hittils inte finns någon legitim statlig enhet som antagit kryptovalutan och att dess värde endast är baserad på marknadens fluktuationer. Många aspekter och egenskaper hos bitcoin eller andra kryptovalutor är enligt många haram, och många tror att det enbart används för spel och andra liknande aktiviteter som anses vara haram.

Vem anser att Bitcoin är haram?

Enligt Mufti Taqi Usmani så är valutor ursprungligen ett bytesmedel, och att göra dem till en handelsvara för att tjäna pengar strider mot den islamiska ekonomins filosofi. Enligt sharia finns det ingen giltig anledning att acceptera Bitcoin eller andra kryptovalutor som valuta. Man påstår att kryptovalutan enbart är ett imaginärt tal som genereras genom en komplex matematisk process. 

​Enligt Mufti Shawki Allam så är handel med virtuella valutor haram. Detta beror på att det inte är accepterat av legitima auktoriteter. Sådana valutor kan leda till handel med kontraband och penningtvätt, och kan även användas till spel vilket inte anses vara halal.

Begreppet kryptovaluta och pengar i Islam

Bitcoin och jämförbara digitala former av pengar uppfyller de monetära uppgifterna för kontanter – som handelsmedium, registerenhet och förvaringsutrymme för betydande värden – och får dessutom status som islamiska kontanter genom att vara “standardkontanter”. Shariah uppfattar standardkontanter som något som ger pengar en högre status genom ett brett erkännande i allmänhetens ögon eller på regeringens order.

Vad säger Islams lagar om Bitcoin?

Enligt islamisk lag finns det ett antal kriterier som individer måste följa för att säkerställa att deras investeringar eller andra inkomster betraktas som halal. För det första betraktas inkomster som erhållits genom oetiska eller exploaterande metoder som mutor, utpressning och vinstuttag som haram. Det skulle vara svårt att hävda att enbart användningen av Bitcoin som standardbetalningsmetod skulle bryta mot denna princip.

​Ännu finns det inga tydliga officiella riktlinjer om huruvida muslimer bör eller inte bör investera i Bitcoin. Denna uppgift skulle falla på de lagstiftare som kodifierat islams religiösa föreskrifter, men ett sådant företag har ännu inte slutförts. Trots detta har ett antal islamiska forskare erbjudit sin tolkning av den islamiska kanoniska rätten och hur den är tillämplig på Bitcoin.

Halal, haram eller både och?

Det är många muslimer som använder sig av kryptovalutor som Bitcoin, och därför kan man inte anse att det alltid är haram. Enligt studier så är majoriteten av användningen halal, dvs. lagligt och inte med avséende att tjäna pengar på de. Många förvarar enbart en del av sitt kapital och besparingar i Bitcoin, vilket är av goda avsikter. Då anses det vara halal.

​Man kan därför säga att det är halal haram med Bitcoin, eftersom det i slutet av dagen kommer ner till vad själva syftet med användning är. Som en troende muslim vet man nog om varför man valt att använda de, och då vet man också om det är halal eller haram. Det är alltså upp till användaren själv att bedömma sitt syfte.